Rola obsługi kadrowo-płacowej w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca musi wypełniać swoje obowiązki wobec fiskusa, zajmując się formalnościami związanymi z rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych w odpowiedni dla danej formy prawnej i poziomu dochodów sposób. Wraz z zatrudnieniem pracowników ilość wymagań rośnie, ponieważ dochodzą też sprawy związane z zajmowaniem się obsługą płacową i kadrową. Ze względu ilość niezbędnej w takiej sytuacji dokumentacji, a także stopień komplikacji przepisów dotyczących jej prowadzenia, najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie tego typu zadań sprawdzonemu biuru rachunkowemu. W Górze Kalwarii będzie to Biuro rachunkowe Barbara i Marcin Piotrowscy. Przekonajmy się, jak może to odciążyć firmę.

 

Na czym polega obsługa kadrowa firmy?

Obsługa kadrowa obejmuje założenie i prowadzenie akt osobowych, w których należy zbierać dokumentację związaną z przebiegiem zatrudnienia danej osoby, w tym m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia o posiadanych kwalifikacji zawodowych, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku, potwierdzenie szkolenia BHP oraz umowy o pracęumowy cywilno-prawne. W ramach obowiązków kadrowych trzeba także przygotowywać i wydawać świadectwa pracy, rozliczać urlopy i aktualizować w terminie umowy z pracownikami.

 

Czym jest obsługa płacowa przedsiębiorstwa?

W ramach obsługi płacowej konieczne okaże się ewidencjonowanie czasu pracy oraz obliczanie wynagrodzeń wg przyjętych w firmie reguł, a także przygotowywanie list płac. Ważne będzie naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz FP czy FGŚP. Nie można zapominać o sporządzeniu i wysyłaniu deklaracji ZUS oraz rozliczaniu zwolnień lekarskich, jak również wypłacaniu niektórych zasiłków czy wystawianiu pracownikom zaświadczeń o wynagrodzeniu potrzebnych w bankach.