Podstawowe informacje o podatku VAT

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z koniecznością rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego, ale również zajęcia się zobowiązaniami wynikającymi z regulacji dotyczących podatku VAT. Z uwagi na skomplikowaną konstrukcję oraz często pojawiające się niejasności co do stosowania konkretnych stawek czy szczegółów związanych z momentem i wysokością zobowiązania podatkowego formalności związane z VAT-em najlepiej powierzyć sprawdzonemu biuru rachunkowemu. W Górze Kalwarii usługi tego typu oferuje Biuro rachunkowe Barbara i Marcin Piotrowscy. Przekonajmy się, czym jest i jak działa podatek VAT, sprawdźmy też, jakie są wynikające z niego powinności.

 

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT (Value Added Tax) to danina płacona od tzw. wartości dodanej. Choć jest on rozliczany przez przedsiębiorców, to jednocześnie pozostaje on dla nich w większej części neutralny. Dzieje się tak z uwagi na mechanizm umożliwiający im odliczanie od tzw. podatku należnego, czyli dodawanego do ceny przy sprzedaży towaru lub usługi tzw. podatku naliczonego, tj. zapłaconego przy zakupach zdecydowanej części nabywanych towarów handlowych oraz ponoszonych kosztów.

 

W jaki sposób obsługuje się podatek VAT?

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT, a więc niekorzystający ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zakupów oraz ewidencji sprzedaży, jeżeli swą ofertę kierują do klientów biznesowych albo używania kas fiskalnych w sytuacji prowadzenia obsługi osób fizycznych nieprowadzących, działalności gospodarczej. Konieczne jest również przekazywanie do administracji skarbowej tzw. plików jpk oraz terminowe uiszczanie różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Podstawowym dokumentem przekazywanym nabywcy jest faktura.