Jakie zmiany podatkowe niesie ze sobą Polski Ład?

Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą zdążyli się już przyzwyczaić do uchwalania przez parlament różnych rozwiązań, które wywołują prawdziwą rewolucję w podatkach. Zwykle wprowadzane przepisy zaskakują przedsiębiorców, zawierając wiele zapisów, które są skomplikowane i trudne do zinterpretowania. Pakiet nazywany Polskim Ładem nie odbiega zbytnio od tej tradycji, stając się kolejnym wyzwaniem, z jakim muszą się zmierzyć zarówno biura rachunkowe, jak i poszczególni podatnicy. Przekonajmy się, jakie najważniejsze zmiany wiążą się z wprowadzeniem Polskiego Ładu.


Składka zdrowotna i skala podatkowa

Do najważniejszych i najbardziej odczuwalnych przez podatników należą zmiany związane z wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od 2022 roku będzie ona liczona od dochodu dla osób płacących podatki według skali podatkowej albo korzystających z możliwości opodatkowania podatkiem liniowym, a od przychodu dla płatników podatku ryczałtowego. Sporej zmianie ulega też obowiązująca skala podatkowa, ponieważ znacznie podniesiono kwotę wolną od podatku, a także granicę drugiego progu podatkowego. Podatki będą wynosiły 17% przy dochodzie nieprzekraczającym 120 000 zł i 32% powyżej tej kwoty. Zwiększeniu uległa też kwota zmniejszająca podatek, która teraz wynosi 5100 zł. Zmiany obejmą również osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wiąże się to m.in. ze zmianą listy zawodów zaliczanych do tzw. wolnych zawodów, a także zmiany wysokości stawek dla poszczególnych grup zawodowych.


Naliczanie podatku dla osób zatrudnionych

Zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu dotyczą też sposobu naliczania wynagrodzeń. Na wysokość wypłat wpłynie nie tylko inna wysokość kwoty wolnej i zmniejszającej podatek czy wysokość progów, ale przede wszystkim kwestia likwidacji możliwości odliczania składki zdrowotnej. Nowością jest też konieczność uwzględniania przy naliczaniu podatku tzw. ulgi dla klasy średniej obejmującej osoby zarabiające od 5701 zł brutto do 11 141 brutto. Wśród innych zmian warto pamiętać o nowych ulgach przy składaniu zeznania rocznego czy nowym podejściu do wykupu samochodów po wygaśnięciu umowy leasingu.