Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Prowadzenie własnego biznesu to sposób na zyskanie niezależności finansowej oraz zajmowanie się działalnością, która przynosi satysfakcję. Sam pomysł, zgromadzenie potrzebnych informacji o rynku i oczekiwaniach klientów ani posiadanie zasobów na znalezienie niezbędnego sprzętu i lokalu to jednak nie wszystko. Konieczne okaże się dopełnienie niezbędnych formalności oraz znalezienie osoby, która zajmie się obsługą księgową. W Górze Kalwarii pomoc w tym zakresie można uzyskać w Biurze Rachunkowym Barbary i Marcina Piotrowskich, którzy oferują także zajęcie się sprawami kadrowo-płacowymi i rozliczeniami z ZUS-em. Przekonajmy się, co jest potrzebne do rozpoczęcia działalności.

 

Wybór formy prowadzenia działalności

Jedną z ważniejszych kwestii przy rozkręcaniu nowego biznesu jest wybór optymalnej dla jego skali formy prawnej. W grę wchodzi tu jednoosobowa działalności gospodarcza, która może być założona samodzielnie przez internet, a także powołanie spółki. Może to być spółka cywilna działająca na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego, a także spółka osobowa, a więc partnerska, jawna lub komandytowa. Przy większej skali lepszym rozwiązaniem może się okazać spółka kapitałowa – z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna. Jednoosobowe działalności gospodarcze rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a inne podmioty muszą być zgłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto pamiętać, że forma prawna ma związek z rodzajem prowadzonej księgowości oraz płaconymi podatkami.

 

Forma opodatkowania i konieczne formalności

Każdy biznes oznacza potrzebę dokonywania rozliczeń z fiskusem. W przypadku niektórych form prowadzenia działalności konieczne będzie odprowadzanie podatku od osób fizycznych PIT, a w części branż alternatywnie podatku zryczałtowanego. Jednak podmioty mające osobowość prawną, zapłacą już podatek CIT. W większości sytuacji, o ile w grę nie wchodzi zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe, firma będzie też musiała zostać podatnikiem podatku od towarów i usług, co wymaga oddzielnej rejestracji i uzyskania NIP-u.