Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Najistotniejszym obowiązkiem przedsiębiorców z punktu widzenia organów administracji skarbowej jest właściwe naliczanie i terminowe odprowadzanie zobowiązań podatkowych. Ich ustalenie w przypadku podatków dochodowych wymaga jednak pomniejszenia przychodu o ponoszone w związku z ich osiągnięciem wydatki. Ponieważ możliwości zaliczania poszczególnych zakupów do kategorii kosztów wymagają znakomitej znajomości przepisów, większość podmiotów gospodarczych korzysta z fachowego wsparcia biura rachunkowego. W Górze Kalwarii działalność w tym obszarze prowadzi Biuro rachunkowe Barbara i Marcin Piotrowscy. Przekonajmy się, czym są koszty uzyskania i sprawdźmy, co można za nie uznać.

 

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Wszyscy podatnicy zajmujący się działalnością gospodarczą, którzy zdecydowali się na prowadzenie swoich rozliczeń z fiskusem, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, w formie dopuszczającej płacenie podatku na zasadach ogólnych albo wybrali podatek liniowy, mogą zmniejszyć wynikającą z zapisów księgowych podstawę opodatkowania o tzw. koszty uzyskania przychodów. Wedle definicji ustawowej są to wydatki ponoszone w celu uzyskania przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Z grupy tej wyłączone są niektóre kategorie wydatków m.in. odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań podatkowych i budżetowych czy wydatki na reprezentację.

 

Jakie wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?

Rodzaj wydatków, jakie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, zależy od rodzaju działalności. Niektóre z nich są jednak dość uniwersalne oraz obejmują m.in. wydatki na utrzymanie lokalu np. czynsz, opłatę za wodę i energię czy gaz, a także usługi księgowe, telekomunikacyjne jak internet, telefon lub informatyczne m.in. własna strona albo serwer.